SilicOne Fouling Release system, het intelligente alternatief.

Inleiding

In het verleden speelde een problematiek rondom antifouling in de scheepvaart. Voor de periode 1990-2013 zijn cijfers bekend over het aandeel emissies door coatings. Uit onderstaande tabel kan je afleiden dat het grootste aandeel emissies door antifouling-coatings uit koper bestaat. We merken ook op dat tussen 1990 en 2010 het kopergehalte in het water door de coatings van schepen met circa 30% is gedaald. Tussen 2010 en 2013 is het kopergehalte stabiel gebleven. Tevens is er sinds de eerste meting in 1990 een sterk dalende trend zien voor Tributyltin (TBT), een zeer giftig biocide die opkwam in de jaren zeventig. Door een wettelijk verbod kan er sinds 2010 van uitgegaan worden dat de biocide niet meer legaal wordt uitgestoten. Door het verbod van TBT is de onderwaterpopulatie namelijk terug aan zijn herstel bezig.

De Europese Unie heeft de afgelopen jaren beleid gevoerd op het verminderen van antifouling-coatings met schadelijke neveneffecten via de zogenaamde Biocidenverordening (EU, 2012, ingang vanaf 09-2013). In dit beleid zijn regels en criteria vastgesteld waar werkzame stoffen in biociden aan moeten voldoen. Producenten moeten kunnen aantonen dat ze aan deze regels voldoen alvorens hun producten voor gebruik op de markt te brengen. 
 
Het bedrijf Hempel
 
Een van de producenten die zich enorm inzet voor mens en milieu is HEMPEL. Hun visie is dat mens, milieu en samenleving hand in hand gaan. Sinds 1915 produceert HEMPEL beschermende coatings, zonder afbreuk te doen aan het esthetische aspect. Ondertussen zijn zij uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende leverancier van beproefde oplossingen voor uw yacht.
 
Tevens zijn zij oprichter van de Hempel Foundation, een bedrijfsstichting die wereldwijd goede doelen steunt, met de nadruk op onderwijs aan kinderen in nood, onderzoek naar duurzame coatingtechnologie en bescherming van de biodiversiteit van de planeet.
 
 
Een innovatief en technologisch hoogstandje
 
Een van de fantastische producten waarmee HEMPEL zich onderscheidt van de anderen is namelijk het Fouling Release System. Een biocidevrij product op basis van siliconen en hydrogel. 
Waarom hydrogel? Hydrogel is gebaseerd op unieke, niet-reactieve polymeren, die aan de verflaag worden toegevoegd en een onzichtbare beschermlaag tussen het rompoppervlak en het water vormen. Hierdoor nemen aangroeiende organismen de romp als een vloeistof waar en hechten ze daardoor veel minder snel aan het materiaal. Zodra de hydrogel met water in aanraking komt, vormt zich een nieuwe hydrogelcoating, nadat de oorspronkelijke hydrogel wordt verwijderd. In tegenstelling tot antifouling waarbij de werking gebeurd via het gecontroleerd vrijgeven van biociden.
Dit fantastische, biocidevrije product is ook voordelig voor uw portefeuille. Tijdens het eerste jaar liggen de kosten hoger, terwijl de onderhoudskosten vanaf het tweede jaar echter budgetvriendelijker zal zijn. De aangroei kan gemakkelijk verwijderd worden en de coating kan probleemloos opnieuw aangebracht worden, wat leidt tot een kostenverlaging. Bijkomend verlaagt Silic One de wrijving en zorgt daardoor voor een hogere snelheid en brandstofbesparingen. In vergelijking met antifouling zijn de kosten in het eerste jaar lager dan bij het Silicone Fouling Release System, maar zullen de onderhoudskosten vanaf het tweede jaar hoger liggen.
Waarom zou u er niet voor kiezen om uw boot een compleet nieuwe behandeling met dit fantastische Silicone Fouling Release system te geven?